Jogi nyilatkozat

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az alábbiakat! A honlapunk, vagy annak bármely oldalának megnyitása az alábbi jelen nyilatkozatban foglaltak elfogadását jelenti.

Általános Felhasználási Feltételek

A Mobilis in Mobili Kft. (a továbbiakban: Moimo) felhasználói kényelmének és szigorú minőségcéljainak szem előtt tartásával hozta létre és alakította ki jelen web felületet, amely mindenfajta személyes jellegű információ megadása nélkül szabadon látogatható.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Moimo weboldalán közzétett – illetőleg a hiperhivatkozásokon keresztül elérhető – információk és adatok tájékoztató jellegűek, és a Moimo döntésétől függően változnak/változhatnak. Erre tekintettel a Moimo nem vállal felelősséget azok pontosságáért és teljeskörűségéért.

A weboldalon szereplő hiperhivatkozások csak a könnyebbséget és az Önök kényelmét szolgálják. Ennek megfelelően egyik hivatkozás szerepeltetése sem jelenti a Moimo jóváhagyását a weboldal tartalmát illetően. A hivatkozásokon keresztül elérhető weboldalak tartalmáért, és az azokon található hivatkozásokért a Moimo felelősséget nem vállal, továbbá jelen honlapon és a hiperhivatkozásokon keresztül elért adatok és információk felhasználása kizárólag a felhasználó felelősségére történik.

A honlapon megismerhetők a Moimo termékei, szolgáltatásai. Amennyiben a honlapon vagy bármely más, a Moimo tulajdonát képező vagy tőle származó hivatalos dokumentumon feltüntetett e-mail címet felhasználva Ön személyes adatokat (pl. név, cím, e-mail cím, telefonszám, fax-szám) ad meg, ezzel hozzájárulását adja, hogy megadott adatait marketing célokra kezelje és feldolgozza. Az adatszolgáltatás önkéntes.

A Moimo mindazon természetes személyek személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli. Azon személyek tekintetében, akik a fentiek értelmében személyes adatot adtak meg a Moimo részére, gondoskodik az adatok biztonságáról, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések érvényre juttatásához szükségesek. A Moimo adatkezelési és adatvédelmi irányelveiről bővebben itt olvashat.

Szerzői jogok

A honlap és az azon található szellemi tulajdonhoz fűződő jog kizárólagos tulajdonosa a Moimo. A honlapon található minden képi és szöveges tartalom akár részben, akár egészben történő, a saját személyes használatot meghaladó vagy attól eltérő célú bármilyen használata – így különösen annak tárolása, másolása, kinyomtatása, terjesztése, átruházása – kizárólag a Moimo előzetes írásbeli hozzájárulásával történhet.

Védjegyek

A Moimo weboldalain szereplő logók, ábrák, megjelölések, márkanevek védjegyoltalom alatt állnak, azok a Moimo tulajdonát képezik. A weboldalon elhelyezett logók, ábrák, márkanevek letöltése, bármilyen célú felhasználása, rögzítése, másolása, terjesztése, átruházása kizárólag a Moimo előzetes írásbeli hozzájárulásával történhet.

A szerzői jogi védelem és a védjegyoltalom megsértése esetén a Moimo a jogsértővel szemben a szerzői jog- és védjegybitorlás miatt a törvényben biztosított oltalmi eszközök igénybevételére jogosult.
© 2014 Mobilis in Mobili Kft. - Minden jog fenntartva